top of page

IZABELA

ŁAPIŃSKA

Izabela Łapińska fot. z Archiwum Szkoły

Fotograf, profesor sztuki, doktorat i habilitacja w dziedzinie sztuki filmowej, w zakresie fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest absolwentką fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Ukończyła również studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku kulturoznawstwo, specjalizacja filmoznawstwo.

W dorobku posiada kilkadziesiąt wystaw fotograficznych krajowych i zagranicznych oraz liczne publikacje w periodykach m.in. francuskich, belgijskich, rosyjskich, czeskich, greckich. Prace artystki publikowane były m.in. w belgijskim wydawnictwie „Objectif”, we francuskiej edycji „PHOTO”, w magazynie „Pozytyw”,  „Camera Obscura”, „Format – Magazyn o sztuce” i „Akademia” wydawnictwo PAN.

Jest autorką prezentowanych w galeriach i muzeach projektów fotograficznych m.in.: Detale kobiecego ciała, Sensuality, Filmowy defekt samotności, Naga twarz, Idąc miastem, Obraz kliniczny, Merystem, Biopsja, Autopsja, Ślad pamięciowy", Skóra.

Wystawy zrealizowała m.in. w: Ancien Cinema - Luksemburg, Centre Culturel de Recontre Abbaye de Neumünster Luksemburg, Europejski Trybunał Sprawiedliwości – Luksemburg, Das Kreismuseum Bogenberg (Niemcy), Austria – Graz, Dynamic Photo Art. & Performace,  w cyklu Europejskie Kobiety Fotografki, Galeria Sztuki Wozownia, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – Galeria XX1 w Warszawie, Galeria Imaginarium w Łodzi, Muzeum Kinematrografii w Łodzi, Galeria FF (Forum Fotografii) w Łodzi, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Galerie de l’Hotel des Arts Saverdun - Francja, Muzeum Narodowe w Gdańsku (wystawa Design i Sztuka). 

Jej fotografie były nagradzane podczas konkursów na całym świecie, otrzymała liczne nagrody m.in.:

Nagrodę 1 w konkursie 19th Julia Margaret Cameron Award – The WorldWide Photography Gala Awards, w kategorii single Architecture & interiors, Nagroda 1 w  konkursie 19th Julia Margaret Cameron Award – The WorldWide Photography Gala Awards, w kategorii single Landscapes & Seascapes,  Srebrną Nagrodę w BIFA (Budapest International Foto Awards), trzecie miejsce w konkursie Julia Margaret Cameron Award w kategorii „Portret” i inne nagrody oraz kilkadziesiąt wyróżnień honorowych w konkursach na całym świecie.

Fotografie w zbiorach prywatnych: Francja, Austria, Luksemburg, Belgia, Niemcy, Australia, Argentyna.

Izabela Łapińska brała udział w projektach międzynarodowych oraz w konferencjach naukowych, których tematyka bliska była zagadnieniom ciała w kulturze.
Obok twórczości fotograficznej zajmuje się pisaniem teksów, opublikowane dotyczyły fotografii, filmu i reklamy, z naciskiem na tematy oscylujące wokół erotyki, brzydoty ciała, nadużyć i wykluczenia w sztuce.

Izabela Łapińska jest profesorem w Łódzkiej Szkole Filmowej.

bottom of page